თაფლი ჩირებით
Honey with dried fruits - 0,2lt
10
მაისის თაფლი
Akacia honey - 1kg 1კგ. "ბარბალეს" 100%-ით ნატურალური მაისის თაფლი
24
მესხური თაფლი
Meskhetian honey - 1kg 1კგ. "ბარბალეს" 100%-ით ნატურალური მესხური თაფლი
27
წაბლის თაფლი
Chestnut honey - 1kg. 1კგ. "ბარბალეს" 100%-ით ნატურალური თაფლი
30